Γεφυροπλάστιγγα

Παρέχουμε τη δυνατότητας ζύγισης επαγγελμνατικών οχημάτων μέχρι 80 τόνων.

Image 328f8d581b8060921435bfd2681da08d9f26f91b1877a3ad6f14e6191dc464c2 V
Image 37425ae6adfe9d8a04a04c1fb28d65c823fb1074d156da1335f724e65c2c65f2 V
Image B7232f69b9d34bb9b8e3054b1bf625b28b27b6d01072417ac4aea1a417e9c863 V
Image Eb665a51fa49c45d2b5777e842c0ae40d0accc92ee22ee8fa6ee6510f0747829 V