Στέγαση

Στο συγκρότημα της Autohof στεγάζονται:
• Σωματείο ανατρεπόμενων
• Σωματείο φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως
• Ομοσπονδία φορτηγών δημοσίας χρήσεως Βορείου Ελλάδος
• Σύλλογος εργαζομένων οδηγών ΜΕΒΓΑΛ

Καθώς επίσης και οι παρακάτω εταιρίες:
• Σπανού Μαρία – Μεταφορική εταιρία
• Η Νέα Βόρειος Ελλάς – Συνετ. Φορτηγών ψυγείων
• Φωτίου Ελένη – Μεταφορική εταιρία
• Σωματείο ΙΔ.Φ/Γ ΔΧ - Σωματείο ΙΔ.Φ/Γ ΔΧ
• Σοφιανός Θεόδωρος – Μεταφορική εταιρία
• Σύλλογος εμπορ. συνεργατών – Σύλλογος εμπορ. Συνεργατών
• Ομοσπονδία Φ/Γ ΔΧ – Ομοσπονδία Φ/Γ ΔΧ Βορείου Ελλάδος
• Τριανταφυλλίδης Εμμανουήλ – Καφετέρια – Εστιατόριο
• Ρήτος Θωμάς – Διεθνής – Εθνικές Μεταφορές Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας
• Ξανθόπουλος Στέφανος - Διεθνής – Εθνικές Μεταφορές Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας
• Βουδούρη Ε. & ΣΙΑ – Τεχνική εταιρία
• Αναστασιάδης Ηλίας - Ηλεκτρονικός

 

IMG 3773
IMG 3774
IMG 3777
IMG 3778